Công ty cổ phần CF Group

Tin Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần CF Group

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công ty cổ phần CF Group hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Năm 2019, công ty Cổ phần Đầu tư An Chi được đổi tên thành công ty Cổ phần CF Group để phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

 

CF Group – Slogan là “Keep Cargo Flowing”

 

Công ty CF Group cùng các công ty thành viên, chuyên sâu trong một số lĩnh vực như: Thiết kế chế tạo thiết bị xếp dỡ cho cảng biển; Thiết kế chế tạo thiết bị xếp dỡ tự động hoá trong kho, xưởng, các dịch vụ Logistics, vận hành cảng biển; Thương mại, Sản xuất,...