Công Ty Cổ Phần BIDGEAR

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần BIDGEAR

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần BIDGEAR hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

 

• Tối ưu quảng cáo banner, video trên các website dựa trên những số liệu có sẵn, làm tăng doanh thu cho khách hàng.

• Phân tích số liệu, làm các báo cáo, thống kê theo yêu cầu công việc. • Liên hệ, đề xuất hợp tác với các website trong và ngoài nước (qua email, skype…)

• Hỗ trợ, chăm sóc, phát triển khách hàng hiện có của công ty. • Khai thác, tiếp cận khách hàng mới theo data khách hàng, thị trường được giao.