Công Ty Cổ Phần Ameii Việt Nam

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Ameii Việt Nam

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Ameii Việt Nam hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Phụ trách và chịu trách nhiệm chính trong việc khai thác và tìm kiếm thêm các nguồn hàng mới, phát triển thêm các nhà cung cấp tiềm năng, có năng lực cung cấp các mặt hàng đáp ứng chất lượng tại các vùng miền theo phân công của Lãnh đạo Công ty. Trực tiếp gặp gỡ và giao dịch với các nhà cung cấp khi có công việc phát sinh.
- Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất đối với từng loại cây nguyên liệu theo tiêu chuẩn Vietgap và theo các yêu cầu riêng đối với từng thị trường xuất khẩu.
- Kiểm soát và đánh giá quá trình sản xuất các nguyên liệu đầu vào đảm bảo chất lượng và đáp ứng các yêu cầu của thị trường xuất khẩu.
- Chủ động tìm kiếm và chuẩn bị các nguồn hàng theo kế hoạch hàng tháng, đáp ứng đầu ra của Công ty.
- Xây dựng Bộ hồ sơ đánh giá các nhà cung cấp làm cơ sở để xây dựng hệ thống nhà cung cấp chất lượng ổn định, gắn kết lâu dài.
- Chủ động xây dựng kế hoạch công việc cá nhân và mảng mình phụ trách và tìm kiếm thêm nguồn hàng đáp ứng đầu ra của Công ty.
- Chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng hàng thu mua trước khi đưa vào xưởng sơ chế.
- Cập nhật giá cả hàng ngày các mặt hàng trái cây nông sản cũng như theo dõi và nắm bắt thị trường, dự báo xu hướng giá cả đối với các mặt hàng.
- Duy trì mối quan hệ thường xuyên với nhà cung cấp để có thêm thông tin về nguồn hàng và chất lượng hàng.
- Tham gia công tác kiểm soát quá trình làm hàng đối với mặt hàng được phân công.
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.