Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Thời Đại Số

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Thời Đại Số

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Thời Đại Số hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) được thành lập ngày 01/08/1998. PTI thực hiện cung cấp cho khách hàng bao gồm cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp hơn 100 sản phẩm bảo hiểm thuộc 4 nhóm sản phẩm chính: bảo hiểm Xe cơ giới, bảo hiểm Con người, bảo hiểm Tài sản Kỹ thuật, bảo hiểm Hàng Hải. Hiện nay, PTI có gần 2.000 cán bộ nhân viên làm việc tại trụ sở chính và tại 47 công ty thành viên